Консултантските услуги, с които може да улесним дейността Ви могат да  бъдат по:

Регистриране на фирма

Проверка за име

Смяна на собственици

Смяна на управител

Промяна на адрес по регистрация, дейност и др.

Публикуване на ГФО

Събиране на вземания

Извънсъдебно събиране на задължения от длъжници

Компетентен екип от адвокати с дългогодишен опит и практика основно в Търговското право ще бъде на Ваше разположение за разрешаване на всеки един възникнал казус с коректност, отговорност и внимание към всеки детайл.

Възможност за съдебно събиране на вземания след консултация и сключване на договор за правна помощ с адвокат.

Проверка на контрагенти и длъжници

Проверка за публични задължения

Проверка за наличие на висящи изпълнителни дела и съдбни производства

Проверка за наличие на недвижими имоти