Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право
на рекламация при: липса или дефект на изделието, несъотвествие с поръчката, грешка при
изработката. Рекламациите могат да се предяват до пет работни дни след закупуването на
стоката. Ако има грешката от страна на http://www.SignUp.bg куриерските услуги по замяната
или връщането са за наша сметка.

В срок от 7 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са
спазени следните условия – запазена оригинална опаковка, добър търговски вид, без повреди
от неправилна употреба. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.